Fagets relevans og sentrale verdierSamfunnskunnskap Vg1/Vg2 samisk (SAK02‑01)