Samfunnskunnskap, samisk (SAK02‑01)
Fagets relevans og sentrale verdier