Samfunnskunnskap vg1/vg2 samisk (SAK02‑01)
Fagets relevans og sentrale verdier