Samfunnskunnskap vg1/vg2 samisk (SAK02‑01)
Kjerneelementer

Undring og utforskning

Perspektivmangfold og samfunnskritisk tenkning

Medborgerskap og bærekraftig utvikling

Identitet og livsmestring