KjerneelementerSamfunnskunnskap Vg1/Vg2 samisk (SAK02‑01)

Undring og utforskning

Perspektivmangfold og samfunnskritisk tenkning

Medborgerskap og bærekraftig utvikling

Identitet og livsmestring