Tverrfaglige temaerSamfunnskunnskap Vg1/Vg2 samisk (SAK02‑01)

Folkehelse og livsmestring

Demokrati og medborgerskap

Bærekraftig utvikling