Samfunnskunnskap vg1/vg2 samisk (SAK02‑01)
Tverrfaglige temaer

Folkehelse og livsmestring

Demokrati og medborgerskap

Bærekraftig utvikling