Samfunnskunnskap vg1/vg2 samisk (SAK02‑01)
Grunnleggende ferdigheter

Muntlige ferdigheter

Å kunne skrive

Å kunne lese

Å kunne regne

Digitale ferdigheter