Grunnleggende ferdigheterSamfunnskunnskap Vg1/Vg2 samisk (SAK02‑01)

Muntlige ferdigheter

Å kunne skrive

Å kunne lese

Å kunne regne

Digitale ferdigheter