KjerneelementMatematikk 1–10 (MAT01‑05)

Utforsking og problemløysing

Modellering og anvendingar

Resonnering og argumentasjon

Representasjon og kommunikasjon

Abstraksjon og generalisering

Matematiske kunnskapsområde