Gyldigheit og innføringMatematikk 1–10 (MAT01‑05)

Dei nye læreplanane blir innført trinnvis over ein periode på tre år. 

  • Skoleåret 2020–21 tek 1.–9. trinn og Vg1 i bruk nye læreplanar.
  • Skoleåret 2021–22 tek 10. trinn og Vg2 i bruk nye læreplanar.
  • Skoleåret 2022–23 tek Vg3 i bruk nye læreplanar.

Den nye versjonen av læreplanen for Matematikk 1–10 (MAT01‑05) vert innført trinnvis frå 01.08.2020. Difor vil det i ein overgangsperiode vere ulike versjonar av læreplanen for ulike årssteg.

Gjeldande versjon

Komande versjon

For 1. trinn–9. trinn

For 10. trinn

Utgåtte versjonar

Fullstendig utgått