Vg2 kjemiprosess- og laboratoriefag (KPL02‑01)
Fagkoder

Videregående opplæring

FagkodeTittel
KPL2001Produksjon og tjenester
KPL2002Kjemisk teknologi
KPL2003Analyse, dokumentasjon og kvalitet
KPL2004Tverrfaglig eksamen kjemiprosess- og laboratoriefag