Vg2 kjemiprosess- og laboratoriefag (KPL02‑01)
Vurderingsordning

Standpunktvurdering

Eksamen for elever

Eksamen for privatister