Vg2 kjemiprosess- og laboratoriefag (KPL02‑01)
Timetall

Yrkesfaglig utdanningsprogram

TrinnTimer totalt
Produksjon og tjenester169
Kjemisk teknologi168
Analyse, dokumentasjon og kvalitet140