Vg2 kjemiprosess- og laboratoriefag (KPL02‑01)
Gyldighet og innføring