Gyldighet og innføringVg2 kjemiprosess- og laboratoriefag (KPL02‑01)