Vg2 kjemiprosess- og laboratoriefag (KPL02‑01)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter produksjon og tjenester  

  • kjøre prosesser sikkert og i henhold til prosedyrer for drift og helse, miljø og sikkerhet
  • bruke, tegne og forklare blokkskjemaer, tekniske flytskjemaer og forriglingsmatriser.
  • beskrive og forklare virkemåten for måle-, styre- og reguleringsutstyr og kunne bruke utstyret i laboratoriet
  • gjøre rede for start- og stopp-prosedyrer for utstyr, anlegg og instrumenter
  • beskrive ulike reguleringsprinsipper
  • beskrive prinsipper for å kontrollere og optimalisere produksjonsprosesser og utføre arbeidet i tråd med prinsippene
  • gjøre rede for virkemåten til skjermbaserte styrings- og overvåkingssystemer
  • identifisere og korrigere avvik og mulige feilkilder på måle-, styre- og reguleringsutstyr
  • utføre vedlikehold på utstyr, instrumenter og måleutstyr i samsvar med rutiner og prosedyrer
  • bruke norsk og engelsk fagterminologi i kommunikasjon med andre

Underveisvurdering

Standpunktvurdering