Hva er nytt i teknologi- og industrifag?

Teknologi og industrifag er et stort fagområde med varierte fagretninger. 

Fagene innenfor programområdet har blitt mer praktiske og fremtidsrettede, og legger til rette for dybdelæring og spesialisering. De legger også vekt på bærekraft og helse, miljø og sikkerhet.