Hva er nytt i teknologi- og industrifag?

Teknologi og industrifag er et stort fagområde med varierte fagretninger. 

Fagene innenfor programområdet har blitt mer praktiske og fremtidsrettede, og legger til rette for dybdelæring og spesialisering. De legger også vekt på bærekraft og helse, miljø og sikkerhet. 

Teknologi og industrifag skal være et praktisk rettet og yrkesrelevant fag. Faget skal forberede elevene på et arbeidsliv som stiller krav både til praktiske ferdigheter, teknologisk kompetanse og evne til profesjonell kommunikasjon og samhandling.

Faget skal legge grunnlaget for å utvikle dyktige fagarbeidere som næringslivet etterspør til et arbeidsmarked i stadig utvikling. Videre skal faget gi mulighet til dybdelæring og tidlig spesialisering innen de ulike fagretningene i utdanningsprogrammet.

Faget har blitt mer framtidsrettet, og det er lagt større vekt på å ta i bruk digitale og robotiserte verktøy. Elevene skal få kunnskap om sammenhengen mellom teknologi og de sosiale, økonomiske og miljømessige sidene ved en bærekraftig utvikling. De skal også lære at handlingene og valgene den enkelte tar, har betydning for bærekraftig utvikling. Elevene skal få kunnskap om å ta ansvarlige valg, og handle etisk og miljøbevisst. Å ivareta ytre miljø og helse, miljø og sikkerhet er løftet opp som essensielt i faget. God HMS gir et bedre arbeidsliv. I tillegg skal faget bidra til at elevene får kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse.

Nytt for faget er også innsikt i hvordan partene i arbeidslivet samarbeider. Kompetansemålene gir handlingsrom og mulighet for å tilpasse og organisere opplæringen lokalt, gjerne i samhandling med lokalt næringsliv.

Transport og logistikk som tidligere har tilhørt service og samferdsel, er nå blitt en del av fagkretsen i teknologi- og industrifag.

De nye læreplanene i Vg2 skal legge til rette for god progresjon fra Vg1-planene. Læreplanene er mer spisset og praktisk rettet. For elevene innebærer dette at de skal bruke kompetansen de har med seg fra Vg1 på mer avanserte måter.

Selv om læreplanene er mer spisset, skal de også ivareta bredden innenfor fagområdene. Det innebærer at læreplanene må legge til rette for lokalt handlingsrom og muligheter for tilpasning.

Elevene skal kunne bidra til å ta fagene inn i den teknologiske utviklingen som skjer innenfor et bredt fagområde. De skal lære seg å se muligheter ved bruk av digitale ressurser, men samtidig ta vare på fagenes egenart. Det er viktig at elevene utvikler evne og mot til å utforske og stille spørsmål ved utfordringer i faget og i samfunnet. Kommunikasjon og samarbeid med kunder, arbeidsgiver og kollegaer, og å mestre forventningene samfunnet har til eleven er en del av opplæringen.

For å bli dyktige i teknologi- og industrifagene må elevene lære både teori og praksis.

Læreplanene legger vekt på at elevene skal jobbe i tråd med regelverk for helse, miljø og sikkerhet, bruk av verneutstyr og bruke verktøy, maskiner og utstyr etter gjeldende krav og sikkerhetsbestemmelser. Elevene skal lære om ulike materialer og produksjonsprosesser, som de videre skal bruke som grunnlag for å kunne ta bærekraftige valg når de utvikler produkter og vedlikeholder maskiner og utstyr.

Læreplanene legger til rette for refleksjon, kritisk tenking og etisk bevissthet ved anskaffelser og håndtering av materialer, gjenbruk og avfallshåndtering.

Vg2 børsemaker og Vg2 transport og logistikk er to nye programområder innenfor teknologi og industrifag. Vg2 børsemaker er flyttet fra utdanningsområdet håndverk, design og produktutvikling, og Vg2 transport og logistikk er flyttet fra utdanningsområdet salg, service og reiseliv. De faglige konsekvensene av disse flyttingene er innarbeidet i de nye Vg2 -læreplanene.

De nye læreplanene i vg3 skal legge til rette for god progresjon fra vg1 og vg2. Læreplanene er mer spisset og praktisk rettet. For lærlingene innebærer dette at de skal bruke kompetansen de har med seg fra vg1 og vg2 på mer avanserte måter.

Lærlingene skal lære å se muligheter som ligger i bruk av digitale ressurser, og utforske og lære å se utfordringer i faget og i samfunnet. Kommunikasjon og samarbeid med kunder, arbeidsgiver og kollegaer er en del av opplæringen i bedrift.

Læreplanene legger vekt på at lærlingene skal jobbe i tråd med regelverk for helse, miljø og sikkerhet. Lærlingene skal bruke sin kompetanse og kunnskap om ulike materialer og produksjonsprosesser som grunnlag for å kunne ta bærekraftige valg når de utvikler produkter og vedlikeholder maskiner og utstyr i bedriften

Læreplanene legger til rette for refleksjon, kritisk tenking og etisk bevissthet ved anskaffelser og håndtering av materialer, gjenbruk og avfallshåndtering.

Vg3 bilpleiefaget og vg3 truck- og liftmekanikerfaget er to nye programområder innenfor teknologi og industrifag.
  • Vg3 bilpleiefaget hører til programområdet vg2 bilskade, lakk og karosseri, og skal ivareta bransjens behov for dyktige bilpleiere innenfor bransjen.
  • Vg3 truck- og liftmekanikerfaget hører til programområdet vg2 arbeidsmaskiner og skal ivareta bransjens behov for dyktige mekanikere innenfor fagområdet
Læreplaner i teknologi- og industrifag

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!