Vg2 kjemiprosess- og laboratoriefag (KPL02‑01)
Kjerneelementer

Teknologi

Produksjon og dokumentasjon

Samhandling

Helse, miljø og sikkerhet