Vg2 kjemiprosess- og laboratoriefag (KPL02‑01)
Fagenes relevans og sentrale verdier