Vg1 informasjonsteknologi og medieproduksjon (IKM01‑01)
Grunnleggjande ferdigheiter

Munnlege ferdigheiter

Å kunne skrive

Å kunne lese

Å kunne rekne

Digitale ferdigheiter