Vg1 informasjonsteknologi og medieproduksjon (IKM01‑01)
Tverrfaglege tema

Demokrati og medborgarskap