Vg1 informasjonsteknologi og medieproduksjon (IKM01‑01)
Kjerneelement

Etikk, lovverk og yrkesutøving

Teknologi og metode

Kommunikasjon og historieforteljing

Design og kreativitet