Vg1 informasjonsteknologi og medieproduksjon (IKM01‑01)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter konseptutvikling og programmering

 • anvende regelverk for bruk og formidling av innhald i eigen produksjon og
  reflektere
  over ansvar og etikk i samband med bruk og formidling av innhald i eigen produksjon
 • utforske
  og
  beskrive
  samanhengar mellom løysingar, behova til kunden og kva føresetnader og erfaringar brukarane har
 • bruke
  programmering til å løyse praktiske utfordringar og til å fortelje interaktive historier
 • utforske
  og anvende verktøy for datamodellering i oppbygging av databasar
 • bruke
  oppmerkingsspråk og stilsett i ulike produksjonar
 • visualisere og
  utvikle
  konsept og idear tilpassa ulike plattformer
 • beskrive
  korleis teknologi behandlar data, algoritmar og statistikk
 • bruke
  prinsipp for feilsøking og retting i arbeid med programmering
 • bruke
  dokumentasjon og
  dokumentere
  faglege prosessar

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering