Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter konseptutvikling og programmering

  • anvende regelverk for bruk og formidling av innhald i eigen produksjon og reflektere over ansvar og etikk i samband med bruk og formidling av innhald i eigen produksjon
  • utforske og beskrive samanhengar mellom løysingar, behova til kunden og kva føresetnader og erfaringar brukarane har
  • bruke programmering til å løyse praktiske utfordringar og til å fortelje interaktive historier
  • utforske og anvende verktøy for datamodellering i oppbygging av databasar
  • bruke oppmerkingsspråk og stilsett i ulike produksjonar
  • visualisere og utvikle konsept og idear tilpassa ulike plattformer
  • beskrive korleis teknologi behandlar data, algoritmar og statistikk
  • bruke prinsipp for feilsøking og retting i arbeid med programmering
  • bruke dokumentasjon og dokumentere faglege prosessar

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering