Utgått!

R94 (UTGÅTT)

Her finner du det utgåtte læreplanverket for videregående opplæring R94. R94 er erstattet av Læreplanverket for Kunnskapsløftet.

For gyldige læreplaner, se finn læreplan.

Alle dokumentene på denne siden er i rikt tekstformat (rtf).

Felles allmenne fag  

Felles allmenne fag 

B-/C-språk  
Eldre historie, nyere historie  
Engelsk 
Engelsk for elever med tegnspråk 
Finsk som andrespråk 
Geografi 
Kroppsøving 
Matematikk  
Naturfag  
Samisk som andrespråk  
Nordsamisk som førstespråk  
Norsk  
Norsk for elever med samisk  
Norsk for elever med tegnspråk  
Norsk som andrespråk for språklige minoriteter  
Religion og etikk  
Samfunnslære  
Tegnspråk B-/C -språk  
Tegnspråk som førstespråk  
Økonomi og informasjonsbehandling  
Latin og gresk - C - språk  

Studieretningsfag 

Allmenne, økonomiske og administrative fag 

Administrasjon og saksbehandling     
Arkivkunnskap     
Bedriftsøkonomi     
Biologi     
C-Språk 5-5     
Drama      
Engelsk      
Etablererkunnskap     
Form og farge     
Fysikk    
Geografi I 
Geografi II    
Informasjonsteknologi      
Kjemi     
Kontorautomasjon     
Kunst- og kulturhistorie    
Latin og gresk C språk 5-5     
Markedsføring    
Matematikk      
Mediekunnskap     
Musikk     
Organisasjonslære     
Politisk idéhistorie     
Regnskap     
Reklame     
Rettslære     
Religion og etikk      
Samfunnskunnskap     
Samfunnsøkonomi      
Samisk kulturkunnskap     
Språkkunnskap     
Transportadministrasjon     
Reiselivsfag     
IKT-driftsfag VK1 
IKT-driftsfag opplæring i bedrift
   

Byggfag

 

GrunnkursVKIVKII
Byggfag         
   
 
 
 
 
 
 
 
Anlegg og bergverk Asfaltfaget  - Retningslinjer for fagprøve
Banemontørfaget  - Retningslinjer for fagprøve
Bergverksfaget  - Retningslinjer for fagprøve
Tunnel- og fjellarbeidsfaget - Retningslinjer for fagprøve
Veg- og anleggsfaget - Retningslinjer for fagprøve 
Anleggsmaskinfører  Anleggsmaskinførerfaget - Retningslinjer for fagprøve
Betongfag  Armeringsfaget  - Retningslinjer for fagprøve
Betongarbeidsfaget  -Retningslinjer for fagprøve
Betongindustrifaget  - Retningslinjer for fagprøve
Forskalingsfaget - Retningslinjer for fagprøve
Gipsmakerfaget   Gipsmakerfaget - Retningslinjer for fagprøve
Murer   Murerfaget - Retningslinjer for fagprøve
Steinfag  Steinfaget  - Retningslinjer for fagprøve
Stillasbygger Stillasbyggerfaget - Retningslinjer for fagprøve
Tømrer  Industriell trehusproduksjon  - Retningslinjer for fagprøve
Salg av trelast og byggevarer - Retningslinjer for fagprøve
Tømrerfaget  - Retningslinjer for fagprøve

   
  
 
   
   
   

Elektrofag  

GrunnkursVKIVKII
Elektro     
 
 
 
 
 
Automatisering  Automatikerfaget - Retningslinjer for fagprøve
Fjernstyrte undervannsoperasjoner 
Tavlemontørfaget  - Retningslinjer for fagprøve
Vikler- og transformatormontørfaget - Retningslinjer for fagprøve
Elektro Elektrikerfaget - Retningslinjer for fagprøve
Elektromotor- og transformatorreperatørfaget  - Retningslinjer for fagprøve
Elektroreparatørfaget  - Retningslinjer for fagprøve
Energimontørfaget - Retningslinjer for fagprøve
Energioperatørfaget - Retningslinjer for fagprøve
Heismontørfaget - Retningslinjer for fagprøve
Signalmontørfaget - Retningslinjer for fagprøve
Tavlemontørfaget  - Retningslinjer for fagprøve
Togelektrikerfaget - Retningslinjer for fagprøve
Elektronikk  Produksjonselektronikerfaget  - Retningslinjer for fagprøve
Romteknologi 
Serviceelektronikerfaget  - Retningslinjer for fagprøve
Telekommunikasjonsmontørfaget - Retningslinjer for fagprøve
Flyfag  Avionikk 
Flyinteriør- og utstyrsmekanikerfaget  - Retningslinjer for fagprøve
Flykomponentavionikerfaget  - Retningslinjer for fagprøve
Flykomponentmekanikerfaget  - Retningslinjer for fagprøve
Flymotormekanikerfaget  - Retningslinjer for fagprøve
Flystrukturmekanikerfaget  - Retningslinjer for fagprøve
Flysystemavionikerfaget  - Retningslinjer for fagprøve
Flysystemmekanikerfaget  - Retningslinjer for fagprøve
Flytekniske fag
Sjøfartsfag  Matrosfaget - Retningslinjer for fagprøve

 
  
   
   
 

Formgivingsfag

 
 

GrunnkursVKIVKII
Formgivingsfag    
 
 

Aktivitør  Aktivitørfaget - Retningslinjer for fagprøve
Blomsterdekoratør   Blomsterdekoratørfaget - Retningslinjer for fagprøve
Buntmakerfaget  Buntmakerfaget - Retningslinjer for fagprøve
Design og tekstil  Bunadstilvirking  - Retningslinjer for fagprøve
Gradørfaget  - Retningslinjer for fagprøve
Herreskredderfaget  - Retningslinjer for fagprøve
Industrisømfaget  - Retningslinjer for fagprøve
Kjole- og draktsyerfaget - Retningslinjer for fagprøve
Kostymesyerfaget - Retningslinjer for fagprøve
Modistfaget - Retningslinjer for fagprøve
Seilmakerfaget - Retningslinjer for fagprøve
Håndveverfaget - Retningslinjer for fagprøve
Strikkefaget - Retningslinjer for fagprøve
Duodji  Duodji  - Retningslinjer for fagprøve
Forgyllerfaget  Forgyllerfaget - Retningslinjer for fagprøve
Formgivingsfag  Pottemakerfaget - Retningslinjer for fagprøve
Frisørfag  Damefrisørfaget  - Retningslinjer for fagprøve
Herrefrisørfaget - Retningslinjer for fagprøve
Glasshåndverkerfaget  Glasshåndverkerfaget - Retningslinjer for fagprøve
Gravørfaget Gravørfaget - Retningslinjer for fagprøve
Gull- og sølvarbeid  Filigransarbeiderfaget  - Retningslinjer for fagprøve
Gullsmedfaget - Retningslinjer for fagprøve
Sølvsmedfaget - Retningslinjer for fagprøve
Maskør- og parykkmakerfaget Maskør- og parykkmakerfaget - Retningslinjer for fagprøve
Skomakerfaget  Skomakerfaget - Retningslinjer for fagprøve
Taksidermist  Taksidermistfaget - Retningslinjer for fagprøve
Tegning/form/farge  Dekoratør 
Interiør 
Tegning/form/farge
Håndbokbinderfaget  Håndbokbinderfaget

  
  
   

Helse- og sosialfag  

GrunnkursVKIVKII
Helse- og sosialfag    

 

Ambulansefag Ambulansefaget - Retningslinjer for fagprøve
Barne- og ungdomsarbeiderfag   Barne- og ungdomsarbeiderfag - Retningslinjer for fagprøve 
Fotterapeut     Fotterapeut 
Helseservicefag  Apotektekniker  
Helsesekretær  
Tannhelsesekretær   
Hjelpepleier     Hjelpepleier
Hudpleier     Hudpleier
Miljø og vedlikehold     Renholdsoperatørfaget - Retningslinjer for fagprøve
Omsorgsfag  Omsorgsarbeiderfaget - Retningslinjer for fagprøve 


  
 
   

Hotell- og næringsmiddelfag  

GrunnkursVKIVKII
Hotell- og næringsmiddelfag    

 Baker- og konditorfag Bakerfaget  - Retningslinjer for fagprøve
Konditorfaget - Retningslinjer for fagprøve 
Fiskeindustrifag Fiskehandlerfaget - Retningslinjer for fagprøve 
Fiskeindustrifaget - Retningslinjer for fagprøve
Industriell næringsmiddelproduksjon  Industriell næringsmiddelproduksjon - Retningslinjer for fagprøve
Meieriindustri  
Kokkfag  Institusjonskokkfaget - Retningslinjer for fagprøve 
Kokkfaget - Retningslinjer for fagprøve 
Kjøttfag  Butikkslakterfaget - Retningslinjer for fagprøve 
Kjøttskjærerfaget  - Retningslinjer for fagprøve
Pølsemakerfaget  - Retningslinjer for fagprøve
Slakterfaget - Retningslinjer for fagprøve 
Servitørfag   Servitørfaget - Retningslinjer for fagprøve

 
  

 

Idrettsfag  

GrunnkursVKIVKII
Idrettsfag    
  Idrettsfag VKI Idrettsfag VKII


  
 
   
  

Kjemi- og prosessfag  

GrunnkursVKIVKII
Kjemi- og prosessfag    


 
Tekstilrenholdsfaget   Tekstilrenholdsfaget - Retningslinjer for fagprøve
Laboratoriefag  Laboratoriefaget - Retningslinjer for fagprøve 
Kjemiske prosessfag   

Kjemiprosessfaget - Retningslinjer for fagprøve 
Metallurgiske prosessfag - Retningslinjer for fagprøve 
Treforedlingsfaget - Retningslinjer for fagprøve

    

Medier og kommunikasjon  

GrunnkursVKIVKII
Medier og kommunikasjon    

 
Grafisk produksjon  Bokbinderfaget  - Retningslinjer for fagprøve
Grafisk emballasje  - Retningslinjer for fagprøve
Serigrafifaget - Retningslinjer for fagprøve 
Trykk - Retningslinjer for fagprøve
Medier og kommunikasjon  Fotograffaget  - Retningslinjer for fagprøve
Mediegrafikerfaget  - Retningslinjer for fagprøve
Medier og kommunikasjon 
Reklame/illustrasjon/design


  
 
 

Mekaniske fag  

GrunnkursVKIVKII
Mekaniske fag    


 Arbeidsmaskiner  Anleggsmaskinreparatørfaget  - Retningslinjer for fagprøve
Landbruksmaskinmekanikerfaget - Retningslinjer for fagprøve
Kranfaget - Retningslinjer for fagprøve
Billakkerer  Billakkererfaget - Retningslinjer for fagprøve
Brønnteknikk  Borefaget
Brønnfaget, havbunnsinstallasjoner  -
Brønnfaget, hydrauliske rør 
Brønnfaget, kabeloperasjoner 
Brønnfaget, komplettering 
Brønnfaget, sementering
Børsemaker  Børsemakerfaget - Retningslinjer for fagprøve
Elektromekaniske fag 

Automatikkmekanikerfaget  - Retningslinjer for fagprøve
Finmekanikerfaget - Retningslinjer for fagprøve
Industrimekanikerfaget - Retningslinjer for fagprøve
Keramisk dekor  - Retningslinjer for fagprøve
Låsesmedfaget - Retningslinjer for fagprøve
Metallvareproduksjon - Retningslinjer for fagprøve
Optronikerfaget - Retningslinjer for fagprøve

Garverifaget  Garverifaget
Industritekstilfaget, farging, trykking og etterbehandling  Industritekstilfaget, farging, trykking og etterbehandling - Retningslinjer for fagprøve
Industritekstilfaget, fiskeredskap  Industritekstilfaget, fiskeredskap - Retningslinjer for fagprøve
Industriell skotøyproduksjon  Industriell skotøyproduksjon - Retningslinjer for fagprøve
 

Industritekstilfaget, veving - Retningslinjer for fagprøve
Industritekstilfaget, garnframstilling, spinning - Retningslinjer for fagprøve
Industritekstilfaget, trikotasje - Retningslinjer for fagprøve

Kuldemontør  Kuldemontørfaget - Retningslinjer for fagprøve
Kjøretøy   Reparatør av lette kjøretøy - Retningslinjer for fagprøve
Reparatør av tunge kjøretøy - Retningslinjer for fagprøve
Bilskadefaget - Retningslinjer for fagprøve
Hjulutrustningsfaget  - Retningslinjer for fagprøve
Karosserimakerfaget - Retningslinjer for fagprøve
Motormekanikerfaget - Retningslinjer for fagprøve
Motorsykkelreperatørfaget  - Retningslinjer for fagprøve
Sykkelreperatør
Maskinfag Dimensjonskontrollfaget - Retningslinjer for fagprøve
Maskinarbeiderfaget  - Retningslinjer for fagprøve
Nautisk instrumentmakerfaget  - Retningslinjer for fagprøver
Presstøperfaget - Retningslinjer for fagprøve
Verktøymakerfaget - Retningslinjer for fagprøve
Mekaniske prosessfag  Kabelbyggerfaget  - Retningslinjer for fagprøve
Keramisk dekor  - Retningslinjer for fagprøve
Keramisk forming  - Retningslinjer for fagprøve
Kjemisk-teknisk industri - Retningslinjer for fagprøve
Materialadministrasjonsfaget - Retningslinjer for fagprøve
Metallformerfaget - Retningslinjer for fagprøve
Spon- og fiberplateproduksjon - Retningslinjer for fagprøve 
Ortopedisk fottøy  Ortopedisk fottøy - Retningslinjer for fagprøve
Plate- og sveisefag  AluminiumskonstruksjonsfagetRetningslinjer for fagprøve
Industrirørleggerfaget - Retningslinjer for fagprøve
NDT-kontrollfaget  - Retningslinjer for fagprøve
Platearbeiderfaget - Retningslinjer for fagprøve
Smedfaget - Retningslinjer for fagprøve
Støperifaget  - Retningslinjer for fagprøve
Sveisefaget - Retningslinjer for fagprøve 
Plastfag  Plastfaget - Retningslinjer for fagprøve
Ortose/protesefaget Ortose/protesefag - Retningslinjer for fagprøve
Reservedelsfaget for kjøretøy  Reservedelsfaget for kjøretøy - Retningslinjer for fagprøve 
Skipsbygging  Industrimekanikerfaget  - Retningslinjer for fagprøve
Industrirørleggerfaget  - Retningslinjer for fagprøve
Platearbeiderfaget - Retningslinjer for fagprøve 
Skipsteknisk drift  Motormannfaget - Retningslinjer for fagprøve 
Transportfag  Gjenvinningsfaget - Retningslinjer for fagprøve
Terminalarbeiderfaget - Retningslinjer for fagprøve
Yrkessjåførfaget - Retningslinjer for fagprøve
Urmakerfaget  Storurmakerfaget  - Retningslinjer for fagprøve
Urmakerfaget - Retningslinjer for fagprøve

  
   
  

Musikk, dans og drama  

GrunnkursVKIVKII
Musikk, dans og drama     
 

Musikk Musikk
Dans  Dans
Drama  Drama


  


Naturbruk 

GrunnkursVKIVKII
Naturbruk    

 


  Naturforvaltning
Akvakultur    Akvakulturfaget - Retningslinjer for fagprøve
Anleggsgartner og driftsoperatør idrettsanlegg  Anleggsgartnerfaget - Retningslinjer for fagprøve
Idrettsanleggsfaget - Retningslinjer for fagprøve
Fiske og fangst  Fiske og fangst - Retningslinjer for fagprøve
Gartneri og hagebruk   Gartner
Landbruk og naturforvaltning   Allsidig landbruk
Hestefaget - Retningslinjer for fagprøve
Hovslagerfaget - Retningslinjer for fagprøve
Reindrift  Reindrift
Skogbruk  Allsidig skogbruk
Skogsarbeiderfaget - Retningslinjer for fagprøve 
Skogsmaskinførerfaget - Retningslinjer for fagprøve 
Økologisk landbruk  Økologisk landbruk


  

 

Salg og service  

GrunnkursVKIVKII
Salg og service    
  Salg og service  Butikkfaget  - Retningslinjer for fagprøve
Kontorfaget - Retningslinjer for fagprøve
Reiseservicefaget - Retningslinjer for fagprøve
Resepsjonsfaget - Retningslinjer for fagprøve
Vekterfaget - Retningslinjer for fagprøve 

Tekniske byggfag  

GrunnkursVKIVKII
Tekniske byggfag    

 Feierfaget  Feierfaget  - Retningslinjer for fagprøve
Glassfaget  Blyglassmesterfaget - Retningslinjer for fagprøve
Glassfaget - Retningslinjer for fagprøve
Glassliperfaget - Retningslinjer for fagprøve
Isolatørfaget Isolatørfaget  - Retningslinjer for fagprøve
Kart og oppmåling  Kart og oppmåling
Kobber- og blikkslagerfag  Kobber- og blikkenslagerfaget - Retningslinjer for fagprøve
Maler og byggtapetserer  Byggtapetsererfaget - Retningslinjer for fagprøve
Malerfaget - Retningslinjer for fagprøve
Overflatebehandling  Galvanisørfaget  - Retningslinjer for fagprøve
Industrimalerfaget  - Retningslinjer for fagprøve
Termisk sprøyting  - Retningslinjer for fagprøve
Varmeforsinkerfaget - Retningslinjer for fagprøve
Rørfag  Rørleggerfaget - Retningslinjer for fagprøve
Taktekkerfaget  Taktekkerfaget - Retningslinjer for fagprøve
Teknisk tegning Teknisk tegning


  

 

Trearbeidsfag  

GrunnkursVKIVKII
Trearbeidsfag    

 

Kurvmakerfaget  Kurvmakerfaget - Retningslinjer for fagprøve
Møbeltapetserfag   Industritapetsererfag - Retningslinjer for fagprøve
Møbeltapetsererfag - Retningslinjer for fagprøve
Salmakerfaget - Retningslinjer for fagprøve
Pianostemming og pianoteknikk  Pianostemming og pianoteknikk
Snekkerfag  Bøkkerfaget  - Retningslinjer for fagprøve
Modellsnekkerfaget - Retningslinjer for fagprøve
Orgelbyggerfaget  - Retningslinjer for fagprøve
Parkettproduksjonsfaget - Retningslinjer for fagprøve
Trevare- og møbelsnekkerfaget - Retningslinjer for fagprøve
Trebåtbyggerfag  Trebåtbyggerfaget - Retningslinjer for fagprøve
Tredreierfaget  Tredreierfaget - Retningslinjer for fagprøve
Trelastfag Limtreproduksjonsfaget - Retningslinjer for fagprøve
Trelastfaget - Retningslinjer for fagprøve
Treskjærerfag  Treskjærerfaget - Retningslinjer for fagprøve


  


Nasjonale valgfag 

 

Nasjonale valgfag

Arkitektur og omgivelser  
Båtkunnskap 
Etablererkunnskap 
Filosofi 
Grafisk formgivning 
Ledelse og økonomisk styring 
Menneskerettigheter 
Nord -Sør kunnskap 
Organisasjonsarbeid 
Psykologi A og B 
Samisk kulturkunnskap 
Samliv og seksualitet 
Støttekontaktarbeid 
Trafikk- og bilføreropplæring


 

Læreplaner for teknisk fagskole

Fellesfag

Økonomistyring, Organisasjon og ledelse, Markedsføringsledelse

Linjefag

Linje for bygg og anlegg  
Linje for driftsteknikk  
Linje for elektro  
Linje for kjemi og prosess  
Linje for maritime fag og fiskerifag  
Linje for maskinfag  
Linje for naturbruk  
Linje for næringsmiddelteknikk  
Linje for petroleumsteknologi

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!