Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet – 2022

Disse retningslinjene erstatter retningslinjene dere fikk 28.01.2021. 

Innhold