Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet – 2023

Disse retningslinjene erstatter retningslinjene dere fikk 13.01.2023. 

Innhold