Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet 2017

Disse retningslinjene erstatter retningslinjene dere fikk 08.02.2016.

02.06.2017 - Under pkt 3.1 og 7.5 har vi lagt inn en endring i merknadsteksten på FAM52

30.05.2017 - det er lagt inn en presisering i pkt 5.4. Presiseringen gjelder klage på IV i programfag.

19.05.2017 - det er lagt inn en presisering i pkt. 8.2. Presiseringen gjelder ved overtrådt fraværsgrense.

05.05.2017 - det er lagt inn presisinger i pkt. 4.2. Presiseringen gjelder spesielt om førstegangsvitnemål.

24.03.2017 - endringen under punkt 2.8 fra fire til fem løpenummer vil ikke tre i kraft før 1.1.2018.

28.06.2017 - lagt til nytt pkt. 4.7 - "Samisk som andrespråk"

Innhold

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!