Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag Udir-3-2015

Kompetansekrav for å kunne bli tilsatt i undervisningsstilling og krav om at undervisningspersonale (heretter kun kalt lærerne) må ha relevant kompetanse i fagene de skal undervise i.

I dette rundskrivet omtaler vi krav til kompetanse for å undervise i grunnskolen og den videregående skolen. Tilsettingskravene behandles ikke særskilt.

Mer om tilsetting og undervisningskompetanse
Revisjoner og endringer: se kapittel 8.

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}