Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag Udir-3-2015

8. Endringer

12. februar 2016: Reglene om unntak fra kompetansekravene i punkt 7.2 er nå presisert.

26. juni 2017: Den tidsbegrensede dispensasjonen for lærere utdannet før 1. januar 2014 er nå omtalt. Faget som tidligere het prosjekt til fordypning er nå omtalt som yrkesfaglig fordypning.