Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag Udir-3-2015

5. Kompetansekrav for å undervise i private skoler

Kravene gjelder, som tidligere nevnt, i utgangspunktet de som skal undervise i private skoler i samme utstrekning som undervisningspersonale i offentlige skoler.

Kunnskapsdepartementet kan imidlertid godkjenne alternative kompetansekrav for undervisning ved skoler som er godkjent på bakgrunn av en anerkjent pedagogisk retning. For steinerskoler med godkjenning etter privatskoleloven har Kunnskapsdepartementet allerede godkjent slike alternative kompetansekrav for undervisning. Ved steinerskolene gjør derfor daglig leder en vurdering av om de som etter privatskoleloven kan tilsettes, har tilstrekkelig fagkompetanse til å undervise i det enkelte fag/emne. Det understrekes at den ovennevnte godkjenningen ikke gjelder for tilsetting, og at kravene til tilsetting er uendret.