Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag Udir-3-2015

6. Hva som svarer til studiepoeng

I forskriften § 14-10 er det tydeliggjort at det ikke bare er et gitt antall studiepoeng som anses som relevant kompetanse. Også tilsvarende omfang av høyere utdanning, f.eks. angitt i vekttall, års-, halvårs- eller kvartårsenheter eller utenlandsk angivelse av studiepoeng, regnes for å tilfredsstille krav om studiepoeng. En halvårsenhet eller 10 vekttall tilsvarer 30 studiepoeng. Utenlandsk utdannelse må vurderes konkret i det enkelte tilfellet.