Barnehage

Endringer i forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage

1. januar 2019 trådte endringer i forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage i kraft.

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}