Resultatregnskap fra private barnehager

Alle private barnehager skal hvert år levere resultatregnskapsskjema i BASIL.

I rapportering for regnskapsåret 2022 er det utvidet rapportering på disse temaene:

  • tilbakebetaling av tilskudd
  • lønn til daglig leder
  • ansattes egenfinansiering

Den gamle økonomiforskriften til barnehageloven er gjeldende for resultatregnskapet 2022. Økonomiforskriften til barnehageloven som trådde i kraft 01.01.2023 er gjeldende for resultatregnskapet 2023.

Viktige datoer:
1. august: BASIL åpner for kommunen
15. august: BASIL åpner for barnehagen
17. oktober: Kommunens frist for godkjenning. BASIL stenger kl. 23:59 17. oktober.

Til skjema og veiledning

Brukernavn og passord

NYTT: Pålogging ved Feide eller ID-porten erstatter UBAS. Årsaken er sikrere autentisering og gradvis overgang til nye påloggingsløsninger. Det er fortsatt UBAS som styrer tilgangen i BASIL.

Barnehagestyrer kan registrere nye UBAS-brukere for sin barnehage, og knytte revisor-rolle til disse.

Bruk av opplysningene

Vi bruker opplysningene til å sikre at tilskudd og foreldrebetaling brukes i samsvar med barnehageloven § 23, og til å tilrettelegge for kommunalt tilsyn med bruken av tilskudd og foreldrebetaling.

Vi bruker også opplysningene i statistikkgrunnlaget for barnehagene.