Resultatregnskap fra private barnehager

Alle private barnehager skal hvert år levere resultatregnskapsskjema i BASIL. Resultatregnskapet gir viktig styringsinformasjon til både kommunene og staten.

I årets rapportering er noen poster splittet og nye poster lagt til. Det er utvidet rapportering på disse temaene:

  • godtgjørelse til styrer
  • avskrivninger
  • eiendoms- og festeavgift
  • finansinntekter
  • finanskostnader

Rapporteringsskjema og veiledere

BASIL er åpen for kommunene fra 1. august og for barnehagene fra 15. august. Kommunene skal ha kontrollert og godkjent skjemaene innen 17. oktober 2022. Se rapporteringsskjema og veiledere i BASIL

Brukernavn og passord

Kommunen, barnehagen og revisor benytter brukernavn og passord fra UBAS for å logge seg inn i BASIL.

Kommunen må opprette en UBAS-bruker for styreren i barnehagen. Deretter kan styrer selv opprette flere brukere for sin barnehage.

Barnehagen gir revisor tilgang til resultatregnskapsskjema gjennom UBAS. En revisor kan ha tilgang til flere barnehager med samme brukernavn og passord.

Bruk av opplysningene

Vi bruker opplysningene til å sikre at tilskudd og foreldrebetaling brukes i samsvar med barnehageloven § 23, og til å tilrettelegge for kommunalt tilsyn med bruken av tilskudd og foreldrebetaling.

Vi bruker også opplysningene i statistikkgrunnlaget for barnehagene.