Utdanningsvalg (UTV01‑03)
Fagets relevans og sentrale verdier