Grunnleggende ferdigheterUtdanningsvalg (UTV01‑03)

Muntlige ferdigheter

Muntlige ferdigheter i utdanningsvalg innebærer å mestre relevant fagterminologi, drøfte egne muligheter når det gjelder utdanning og arbeid, vurdere og videreutvikle innspill fra andre og fremme egne meninger.

Å kunne skrive

Å kunne skrive i utdanningsvalg innebærer å dokumentere kunnskap og arbeidsprosesser, og reflektere over egen læring i arbeid med faglige tekster. Det innebærer også å kunne grunngi og argumentere for egne utdannings- og yrkesønsker.

Å kunne lese

Å kunne lese i utdanningsvalg innebærer å forstå, systematisere og bruke informasjon fra tekster, bilder, film og andre informasjonskanaler om utdanning, yrker og leveveier. Det innebærer også å vurdere om kildene er troverdige.

Å kunne regne

Å kunne regne i utdanningsvalg innebærer å bruke tallmateriale om økonomisk verdi av arbeid og statistisk materiale som er relevant for faget. 

Digitale ferdigheter

Digitale ferdigheter i utdanningsvalg innebærer å samle, analysere og bruke informasjon om utdanninger og yrker fra digitale kilder og vurdere kildene kritisk. Det består også i å gjøre seg kjent med digital teknologi i yrkene man utforsker.