Hva er nytt i utdanningsvalg?

I læreplanen fremgår det at elevene skal lære å ta trygge og bevisste utdannings- og yrkesvalg.

I læreplanen er det lagt vekt på at utdanningsvalg skal gi elevene innsikt og grunnlag for valg av videregående opplæring. Faget skal bidra til at elevene får en helhetlig karrierekompetanse som de også kan bruke etter ungdomsskolen for å mestre ulike utfordringer knyttet til videre utdanning og arbeid.

I faget er det vektlagt livsmestring og verdien av å ha en jobb. Elevene skal lære å ta trygge og bevisste utdannings- og yrkesvalg. Dette skal bidra til at elevene skaper og utvikler en trygg identitet.

Elevene kan jobbe med kompetansemålene i faget eller i kombinasjon med andre kompetansemål i andre fag, som samfunnsfag og norsk.

De viktigste endringene i utdanningsvalg er også oppsummert i denne filmen.