Videregående opplæring

FagkodeTittel
SAS4031Samisk som andrespråk, samisk 4, nordsamisk, vg1 studieforberedende utdanningsprogram
SAS4033Samisk som andrespråk, samisk 4, nordsamisk, vg2 studieforberedende utdanningsprogram
SAS4035Samisk som andrespråk, samisk 4, nordsamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram
SAS4036Samisk som andrespråk, samisk 4, nordsamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig
SAS4037Samisk som andrespråk, samisk 4, nordsamisk, vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram
SAS4038Samisk som andrespråk, samisk 4, nordsamisk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram
SAS4039Samisk som andrespråk, samisk 4, nordsamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse
SAS4040Samisk som andrespråk, samisk 4, nordsamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, muntlig
SAS4041Samisk som andrespråk, samisk 4, sørsamisk, vg1 studieforberedende utdanningsprogram
SAS4043Samisk som andrespråk, samisk 4, sørsamisk, vg2 studieforberedende utdanningsprogram
SAS4045Samisk som andrespråk, samisk 4, sørsamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram
SAS4046Samisk som andrespråk, samisk 4, sørsamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig
SAS4047Samisk som andrespråk, samisk 4, sørsamisk, vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram
SAS4048Samisk som andrespråk, samisk 4, sørsamisk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram
SAS4049Samisk som andrespråk, samisk 4, sørsamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse
SAS4050Samisk som andrespråk, samisk 4, sørsamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, muntlig
SAS4051Samisk som andrespråk, samisk 4, lulesamisk, vg1 studieforberedende utdanningsprogram
SAS4053Samisk som andrespråk, samisk 4, lulesamisk, vg2 studieforberedende utdanningsprogram
SAS4055Samisk som andrespråk, samisk 4, lulesamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram
SAS4056Samisk som andrespråk, samisk 4, lulesamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig
SAS4057Samisk som andrespråk, samisk 4, lulesamisk, vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram
SAS4058Samisk som andrespråk, samisk 4, lulesamisk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram
SAS4059Samisk som andrespråk, samisk 4, lulesamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse
SAS4060Samisk som andrespråk, samisk 4, lulesamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, muntlig