Læreplan i samfunnskunnskap, samisk plan, fellesfag vg1/vg2 (SAK02‑01)