Norsk for elever med samisk (NOR03‑04)
Kjerneelementer

Tekst i kontekst

Kritisk tilnærming til tekst

Muntlig kommunikasjon

Skriftlig tekstskaping

Språket som system og mulighet

Språklig mangfold i Norge og Sápmi/Sábme/Saepmie