Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 2. trinn

 • lytte til tekster fra norsk og samisk litteratur på norsk og uttrykke tekstopplevelser på kreative måter
 • lese med sammenheng og forståelse
 • arbeide kreativt med rim, rytme og stavelser
 • kombinere tekst og muntlige uttrykksformer på lekende og utforskende måter i samhandling med andre
 • bruke
  noen lese- og skrivestrategier i arbeid med å lære norsk
 • bruke
  et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner
 • skrive setninger på norsk, med store og små bokstaver og med punktum, spørsmålstegn og utropstegn, for hånd og med tastatur
 • vurdere
  egne og andres tekster og gi innspill ut fra kriterier
 • samtale om og sammenligne
   norske og samiske språklyder og bokstaver
 • samtale om egen tospråklighet og om hvordan norsk og samisk brukes i egen hverdag

Underveisvurdering