Norsk for elever med samisk (NOR03‑04)
Grunnleggende ferdigheter

Muntlige ferdigheter

Å kunne skrive

Å kunne lese

Digitale ferdigheter