Tverrfaglige temaerNaturfag samisk (NAT02‑04)

Folkehelse og livsmestring

Demokrati og medborgerskap

Bærekraftig utvikling