Kompetansemål og vurderingNaturfag samisk (NAT02‑04)

Sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter vg1 bygg- og anleggsteknikk

 • utforske
  en selvvalgt problemstilling knyttet til eget utdanningsprogram,
  presentere
  funn og argumentere for valg av metoder
 • risikovurdere egne forsøk og håndtere avfallet fra disse på en forsvarlig måte
 • utforske
  og
  presentere
  teknologi knyttet til eget utdanningsprogram og
  vurdere
  den i et bærekraftsperspektiv
 • drøfte
  aktuelle spørsmål om helse og livsstil, inkludert samisk folkemedisin, og
  vurdere
  pålitelighet i informasjon fra ulike kilder
 • gjøre rede for
  funksjonene til noen næringsstoffer og diskutere hvorfor et variert kosthold er viktig i et helse- og bærekraftsperspektiv
 • undersøke egenskapene til ulike materialer og overflatebehandlinger og
  vurdere
  bruk av disse i et bærekraftsperspektiv
 • bruke
  begrepene energiovergang, energibevaring og virkningsgrad til å
  vurdere
  energiøkonomisering i bygg

Underveisvurdering

Standpunktvurdering