VurderingsordningNaturfag samisk (NAT02‑04)

Standpunktvurdering

Eksamen for elever

Eksamen for privatister