Grunnleggende ferdigheterNaturfag samisk (NAT02‑04)

Muntlige ferdigheter

Å kunne skrive

Å kunne lese

Å kunne regne

Digitale ferdigheter