Tverrfaglege temaMatematikk T (MAT09‑01)

Demokrati og medborgarskap

I matematikk T handlar det tverrfaglege temaet demokrati og medborgarskap om å gi elevane høve til å utforske, modellere og analysere store data og talmateriale knytte til samfunnsliv.