Gyldigheit og innføringMatematikk T (MAT09‑01)

Dei nye læreplanane blir innført trinnvis over ein periode på tre år. 

  • Skoleåret 2020–21 tek 1.–9. trinn og Vg1 i bruk nye læreplanar.
  • Skoleåret 2021–22 tek 10. trinn og Vg2 i bruk nye læreplanar.
  • Skoleåret 2022–23 tek Vg3 i bruk nye læreplanar.

 

Gjeldande versjon

Komande versjon

Utgåtte versjonar

Fullstendig utgått