Fagrelevans og sentrale verdiarMatematikk T (MAT09‑01)