VurderingsordningMatematikk T (MAT09‑01)

Vg1 yrkesfaglege utdanningsprogram og Vg1 studieførebuande utdanningsprogram: Elevane skal ha ein standpunktkarakter.

Eksamensordningane i faget skal sendast på høyring og ferdigstillast seinare.