VurderingsordningMatematikk T (MAT09‑01)

Standpunktvurdering

Eksamen for elevar

Eksamen for privatistar