Grunnleggjande ferdigheiterMatematikk T (MAT09‑01)

Munnlege ferdigheiter

Å kunne skrive

Å kunne lese

Å kunne rekne

Digitale ferdigheiter