Vg3 landbruk (LBR03‑03)
Fagkoder

Videregående opplæring

FagkodeTittel
LBR3009Plante- og husdyrproduksjon
LBR3010Utmark og kulturlandskap
LBR3011Gårdsdrift
LBR3016Tverrfaglig eksamen, landbruk