Vg3 landbruk (LBR03‑03)
Fagenes relevans og sentrale verdier