Vg3 landbruk (LBR03‑03)
Kjerneelementer

Agronomi

Bærekraftig landbruk

Sikkerhet og kvalitet