Vg3 landbruk (LBR03‑03)
Timetall

Yrkesfaglig utdanningsprogram

TrinnTimer totalt
Plante- og husdyrproduksjon337
Utmark og kulturlandskap140
Gårdsdrift168