Vg3 landbruk (LBR03‑03)
Vurderingsordning

Standpunktvurdering

Eksamen for elever

Eksamen for privatister