Hva er nytt i naturbruk?

Faget legger vekt på bærekraftig utvikling og menneskets forvalteransvar. 

Elevene skal lære å handle på grunnlag av kunnskap om dyr og planters biologi, og om naturens tålegrenser. Faget handler også om hvordan elevene kan ivareta dyrevelferd, dyre- og folkehelse, matsikkerhet og miljø.