Vg2 kulde-, varmepumpe- og ventilasjonsteknikk (KVV02‑01)
Grunnleggende ferdigheter

Ingen valgte

Muntlige ferdigheter

Å kunne skrive

Å kunne lese

Å kunne regne

Digitale ferdigheter